Logo Capita SelectaCapita Selecta sinds 1994

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws over jouw studie.


 

Cursusvoorwaarden


 

 1. Van de studenten wordt een actieve deelname aan de cursus verwacht. De cursus is bedoeld als een aanvulling op het reguliere onderwijs, niet als vervanging.
   
 2. Capita Selecta behoudt zich het recht voor om, wanneer de omstandigheden daar toe dwingen, een cursus te annuleren, dan wel een cursus gedeeltelijk aan te bieden. In het laatste geval is de cursist slechts verplicht tot betaling van het gedeelte van de cursus dat doorgang heeft gevonden.
   
 3. Indien er klachten zijn over de cursus of de repetitor moeten deze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen drie dagen na de laatste les van de cursus via de e-mail aan Capita Selecta worden gemeld. Klachten die later binnenkomen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Capita Selecta zal zo snel mogelijk maatregelen treffen om uw klacht op te lossen.  
   
 4. Zodra de student is ingeschreven als cursist, is de cursist verantwoordelijk voor de betaling van de gehele cursus. Ook als niet alle lessen van de cursus worden gevolgd, moet het volledige cursusgeld worden betaald. Hierop is een uitzondering mogelijk, t.w.: indien de reden van afwezigheid bij een van de lessen studiegerelateerd is (i.e. de cursist heeft een college of een tentamen, of volgt een andere Capita-cursus op hetzelfde moment) dan dient de cursist uiterlijk 4 werkdagen voorafgaand aan de eerste les van de cursus een e-mail te sturen naar de klantenservice, waarin dat aangegeven welke les gemist wordt, en met welke studiegerelateerde reden. De klantenservice zal de afwezigheid bevestigen, en zal na het controleren van de reden van afwezigheid een kortingscoupon ter waarde van € 20-, zenden, waarmee in een volgende cursus een gratis les gevolgd kan worden. Is de afwezigheid niet vier dagen voor aanvang van de cursus per e-mail gemeld en bevestigd, dan worden de volledige cursus kosten betaald, en maakt de cursist geen aanspraak op een kortingscoupon.
   
 5. Capita Selecta heeft het recht om cursisten op grond van hun gedrag uit de cursussen te weren.

Vragen? Bel 010 - 214 23 94

Klantervaringen

Bedrijfskunde EUR

Laura:

Een training volgen bij capita is boeiend, leerzaam en gezellig. Het is zeker aan te bevelen om een tentamen training van Capita te volgen want tijdens een cursus wordt de stof duidelijk uitgelegd en ingegaan op de belangrijkste punten zodat je met een mooi punt je tentamen haalt! 

Geneeskunde EUR

Bastiaan - roeier bij Skadi:

Afgelopen jaar ben ik Nederlands Kampioen geworden in de lichte 2-. Ondersteuning door Capita bij moeilijke vakken maakt overwinningen als deze voor mij mogelijk.

Wiskunde & Statistiek 1

Nara (Geneeskunde EUR):

Door de manier van lesgeven van een ervaren repetitor heb ik een andere methode van het studeren aangeleerd. Dit neem ik zeker mee voor mijn toekomstige tentamens.

Goederen- en contractenrecht

Soraya (Rechten VU):

Met goederenrecht had ik als enige vak uit de bachelor echt veel moeite. Voor dit vak kan ik iedereen een Capita-cursus aanraden!