Logo Capita SelectaCAPITA SELECTA

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws over jouw studie.


 

Algemene voorwaarden

Vragen? Bel 010 - 214 23 94
 


For English scroll down
 
Je bevindt je op je de pagina met de algemene voorwaarden die door Capita Selecta Studieondersteuning B.V. (verder: Capita Selecta) worden gehanteerd. De algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Capita Selecta.
 

 1. Capita Selecta besteedt zorg aan het correct weergeven van informatie op haar website, zoals informatie met betrekking tot de cursusprijzen. Toch kan het voorkomen dat informatie verkeerd op de website wordt weergegeven. Aan informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
   
 2. Alle rechten op de handelsnaam en logo’s van Capita Selecta Studieondersteuning B.V. zijn voorbehouden.
   
 3. Door het inschrijven voor een of meerdere cursussen of andere diensten van Capita Selecta accepteert de klant de algemene voorwaarden, alsmede de cursusvoorwaarden van Capita Selecta.
   
 4. Alle prijzen genoemd op de website van Capita Selecta zijn prijzen in euro’s.
   
 5. Over de diensten van Capita Selecta wordt geen BTW geheven, tenzij dit anders vermeld is.
   
 6. Capita Selecta behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een inschrijving voor een cursus pas dan goed te keuren, wanneer vooruitbetaling plaats vindt.
   
 7. Op alle overeenkomsten gesloten met Capita Selecta Studieondersteuning B.V. is Nederlands Recht van toepassing, tenzij anders vermeld.
   
Ben je op zoek naar onze cursusvoorwaarden? Klik dan op de pagina van je studie in de linkerkolom op ‘Cursusvoorwaarden’. 

English

You are currently visiting the webpage that contains the general terms and conditions that apply to all activities of Capita Selecta Studieondersteuning B.V. (hereafter: Capita Selecta). Capita Selecta pays attention to the correct display of information on its website, including information relating to the course fees. Yet it can happen that wrong information on the website is displayed; information on the website is not legally binding.

 1. Capita Selecta strives to displaying fully correct information on this website, including information regarding the prices of the Capita Selecta courses. Yet a situation can occur wherein wrong or incomplete information on the website is displayed. The information on this website is not legally binding.
   
 2. All rights to the name and logo(s) of Capita Selecta Studie Ondersteuning B.V. are reserved.
   
 3. By signing up for one or more courses or other services from Capita Selecta, the customer accepts the terms and conditions of Capita Selecta.
   
 4. All prices listed on the website of Capita Selecta prices are in euros.
   
 5. On the courses and services of Capita Selecta no VAT is applied, unless it is stated otherwise.
   
 6. Capita Selecta reserves the right to approve a customers registration for a course, only after payment in advance has taken place, without giving a specific reason to ask such.
   
 7. On all agreements with Capita Selecta Dutch law is applicable, unless it is stated otherwise.
   
Are you looking for our course conditions? Please go to the page that considers your studies, and go to the ‘Course Conditions’-page that is found in the left column on this page.

 


 
 

 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer.X

Vragen?